ثبت نام
* این فیلد الزامی است این فیلد مورد نیاز است | این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است فیلد در مشخصات کاربری شما قابل مشاهده است | این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست فیلد در مشخصات کاربری شما قابل مشاهده نیست | اطلاعات برای: ? : فیلد توضیحات: ماوش را بر روی آیکون حرکت بدهید راهنما:موس را روی آیکون ببرید
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: نام و نام خانوادگی : نام و نام خانوادگی معتبر وارد نمائید.  بدون فاصله, بیش از سه کارکتر و از بین 0-9,a-z,A-Z باشد
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست اطلاعات برای: پست الکترونیک : لطفاً یک آدرس ایمیل معتبر را وارد نمائید. در هنگام ثبت نام یک ایمیل تایید به این آدرس فرستاده می شود.
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست اطلاعات برای: رمز عبور : رمز عبور معتبر وارد نمائید. بدون فاصله, بیش از شش کارکتر و شامل حروف بزرگ و حروف کوچک ، اعداد و علائم خاص
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست اطلاعات برای: تکرار رمز عبور : رمز عبور معتبر وارد نمائید. بدون فاصله, بیش از شش کارکتر و شامل حروف بزرگ و حروف کوچک ، اعداد و علائم خاص
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست
این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست اطلاعات برای: تصویر کارت ملی(ویژه متقاضیان تخفیف دانشجویی) (غیرالزامی) : <p>در صورتی که مایل به استفاده ازتخفیف های دانشجویی میباشید، لطفا تصویر کارت ملی خود را وارد نمایید. <span style="color: #ff0000;">لطفا </span><span style="color: #ff0000;">در هنگام آپلود تصویر دقت فرمایید. زیرا بعد از ثبت نام قابل تغییر نمی باشد.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">توجه</span> <span style="color: #ff0000;">نمایید</span></span> در صورتی مشمولی تخفیف دانشجویی می شوید، که تصویر کارت ملی و  تصویر کارت دانشجویی را هم زمان در هنگام ثبت نام ارائه دهید. </p>

درصورتیکه ابعاد تصویر شما بیش از 200 پیکسل است بصورت خودکار تغییر سایز داده خواهد شد، ضمن اینکه فایل تصویر مورد نظر نباید از 500 کیلوبایت تجاوز کند.

انتخاب فایل

با کلیک کردن روی دکمه ی "ثبت نام" شما حق انتشار این تصویر را تایید می کنید.

این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست اطلاعات برای: تصویر کارت دانشجویی (ویژه متقاضیان تخفیف دانشجویی) (غیرالزامی) : <p>در صورتی که مایل به استفاده ازتخفیف های دانشجویی میباشید، لطفا تصویر کارت دانشجویی خود را وارد نمایید. <span>لطفا </span><span>در هنگام آپلود تصویر دقت فرمایید. زیرا بعد از ثبت نام قابل تغییر نمی باشد.</span></p>
<p><span><span>توجه</span> <span>نمایید</span></span> در صورتی مشمولی تخفیف دانشجویی می شوید، که تصویر کارت دانشجویی و  تصویر کارت ملی را همزمان در هنگام ثبت نام ارائه دهید. </p>

درصورتیکه ابعاد تصویر شما بیش از 200 پیکسل است بصورت خودکار تغییر سایز داده خواهد شد، ضمن اینکه فایل تصویر مورد نظر نباید از 500 کیلوبایت تجاوز کند.

انتخاب فایل

با کلیک کردن روی دکمه ی "ثبت نام" شما حق انتشار این تصویر را تایید می کنید.

* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست
 
* این فیلد الزامی است این فیلد مورد نیاز است | این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است فیلد در مشخصات کاربری شما قابل مشاهده است | این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست فیلد در مشخصات کاربری شما قابل مشاهده نیست | اطلاعات برای: ? : فیلد توضیحات: ماوش را بر روی آیکون حرکت بدهید راهنما:موس را روی آیکون ببرید